top of page

קהילת השומרונים

הצטרפו לטיול בחג פסח לאזור נופי בראשית בהר גריזים, בו חיה מרבית הקהילה השומרונית. יחד נצא למסע להכרת הדת, השכונה וזבד פסח המיוחד. נצפה על העיר שכם וקבר יוסף, נבקר באתר הארכיאולוגי של רשות שמורת הטבע וניפגש עם כהן שילמד שיספר לנו על המסורת והמנהגים.

הקהילה השומרונית המונה היום כ-800 נפש והינה שריד לממלכת ישראל הקדומה. הקהילה מקיימת את הכתוב בתורת משה ככתבה וכלשונה עד היום, כולל שמירת השבת, כשרות, זבח פסח וחגי ישראל. השומרונים מתגוררים היום בשני מרכזים עיקריים חולון והר גריזים.

בחג סוכות נבקר בעיר חולון בשכונה השומרונית, נכיר את חיי הקהילה, נסייר בין הבתים ונכנס לראות סוכות מיוחדות בבתי השומרונים, ובפסח נבקר בהר גריזים לטקס זבח פסח.

 

מסע חזרה בזמן לתקופת האבות 

סוכות שומרוניות התלויות בבית ועשויות ממגוון פירות הדר.

"שבעת ימים תשבו בסוכות״ (ויקרא כג' מב').

בחולון גרה קהילה שומרונית , כל שנה בחג סוכות הם מקשטים יפה את בתיהם בשלל פירות  הדר תלויות בצורות שונות בתקרה ויוצרים סוכה מיוחדת.

בסיור נשמע מפי נציג הקהילה על אורח החיים, מנהגים, משולב בהרצאה ,בתמונות ובסרטון, נבקר בבית הכנסת השומרוני ובבתים המקושטים לחג סוכות.

טקס זבח פסח אצל עדת השומרונים על הר גריזים 

בואו איתנו להכיר את עדת השומרונים ביום חג הקורבן - זבח פסח, על פי מסורת השומרונית עקדת יצחק הייתה בהר גריזים ועליו היה אמור להיבנות בית המקדש, חשיבותו וקדושתו של המקום הביאו את בני הקהילה להתיישב באזור, כל שנה בחג פסח נערך במקום טקס המחזיר אותנו שנים רבות בזמן, הגברים של הקהילה לבושים בבגדים לבנים , יחד עם הכהן הגדול עורכים את זבח הפסח. 

נמשיך ונבקר את המתנחלים בגבעות עולם, למחלבה המפורסמת, ולתצפית שלושת הימים ,נבקר בשילה המקראית ונהנה מיום של חוויות, ערכים, ושורשים.

bottom of page