top of page

בואו איתנו להכיר את עדת השומרונים ביום חג הקורבן, - זבח פסח, על פי מסורת השומרונית עקדת יצחק הייתה בהר גריזים ועליו היה אמור להיבנות בית המקדש. חשיבותו וקדושתו של המקום הביאו את בני הקהילה להתיישב באזור ,כל שנה בחג פסח נערך במקום טקס המחזיר אותנו שנים רבות בזמן, הגברים של הקהילה לבושים בבגדים לבנים , יחד עם הכהן הגדול עורכים את זבד הפסח.
נמשיך ונבקר את המתנחלים בגבעות עולם, למחלבה המפורסמת, ולתצפית שלושת הימים ,נבקר בשילה המקראית ונהנה מיום של חוויות, ערכים, ושורשים.

טקס זבח פסח אצל עדת השומרונים על הר גריזים
bottom of page