top of page

צ'רקסים וסובוטניקים בגליל

הגליל לאורך כל התקופות היה מיושב, הקרקע הפוריה, המעיינות הרבים, האקלים הנוח והקרבה לכנרת שכנעו בקלות את המתיישבים החדשים להשתקע  באזור, אחרי חורבן בית המקדש השני עברה הסנהדרין לאזור הגליל והתפתחה , עדות וקהילות בנו את בתיהן כגון הבדואים, הנוצרים והצ'רקסים.

הצ'רקסים הגיעו לארץ ישראל באמצע המאה ה- 19 מאזור קווקז והתיישבו במספר מקומות , כיום ניתן לפוגשם בריחנייה ובקמא.

בטיולנו נבקר בכפר קמא, נפגוש אנשים מעניינים עם סיפור ותרבות ענפה, נבקר במוזיאון האותנטי נקשיב להרצאה, נצפה במצגת, נטעם מהמטבח הצ'רקסי, נשמע מוזיקה ונצפה במופע ריקודים צבעוני ומרהיב. הזדמנות נדירה להיכרות עם חייהם ומורשתם של הצ'רקסים החיים בגליל כקהילה קטנה שאנשיה משמרים את שפתם, זהותם וצביונם התרבותי המיוחד, הם חיים כאן עוד בטרם הקמת המדינה, אזרחים נאמנים המשרתים בצבא ומהווים חלק בלתי נפרד מהנוף האנושי בגליל ובמדינה.
 

נמשיך בעקבות סיפורם המיוחד והלא מוכר של הסבוטניקים -"שומרי שבת" –הם התגיירו ובאו לארץ ישראל כדי להגשים חלום. רבים מהם הצטרפו למושבות הגליל והיו לחלק בלתי נפרד מהנוף הגלילי, הביאו עמם ידע חקלאי, כלי עבודה, יוזמה, חריצות וסבלנות רבה. היוו דוגמה להסתפקות במועט, לאחיזה בקרקע למרות הקשיים.

באילניה נטייל בין בתי הראשונים, נגיע למעיין המושבה, שם נפגוש בת למשפחת הסבוטניקים נשמע על משפחתה ועל מסע השורשים שעשו לאחרונה  נתכבד בתה/קפה ועוגיות.

bottom of page