top of page
טיולים בארץ בעקבות סיפורי המקרא

סידרת טיולים מהצפון לדרום בעקבות סיפורי התנ"ך.

בשמורת דן ותל דן נספר על סיפור כיבוש ליש והפיכתה לדן, נטייל בתל, בשער העתיק מהתקופה הכנענית, עשוי לבני בוץ, נמשיך למוזיאון אוסישקין בין חי לצומח מקומי. (כאן גם מתחיל שביל ישראל).

בעמק יזרעאל בין הר תבור למגידו נשמע את סיפורם של דבורה וברק, בבית שאן על שאול ובמעיין חרוד ונחל יצפור על גדעון והמדיינים.

בתל יזרעאל על כרם נבות היזרעאלי ועל המשפט הידוע: "הרצחת וגם ירשת?..."

במוחרקה בכרמל על אליהו הנביא שנלחם בנביאי הבעל.

באשדוד ישנו המוזיאון הארכיאולוגי היחיד בעולם למורשת הפלישתים, הלו הם גויי הים שהגיעו מכפתור ובנו את חמשת ערי פלישתים- אשדוד נחשבה לאחת הערים הגדולות בתקופה, לכאן הובא ארון הברית אחרי קרב אבן העזר.

בעמק האלה ובתל עזקה נשמע על הקרב שהיה בין דוד לגוליית.

בעיר דוד בירושלים נטייל בין מפעלי הבניה של שלמה לנקבות המים.

באזור סדום נראה את פיסלה של אשת לוט

ובקומראן נשמע על המגילות הגנוזות.

bottom of page