top of page

טיול בעקבות אלי כהן

"האיש שלנו בדמשק", "כאמל אמין ת'באת", "לוחם 88" שמות רבים לאדם אחד- אלי כהן, סיפורו הטראגי וההירואי של המרגל שהוצא להורג בתלייה בדמשק.

שביל אלי כהן ברמת הגולן יוביל אותנו לתחנות שעבר בתקופה שהיה בסוריה, מחמת גדר עד קונייטרה דרך הפסל של נאדיה אישתו המצפה לבואו.

שמונה תחנות של שביל הנצחה פוסלו על ידי האמן אלי לופן מגינוסר , לוחיות זיכרון ותחושות רבות של חיבור וגאווה מתערבבים יחד עם אובדן גדול.

bottom of page