top of page
בעקבות הבדואים 

מסע בתרבות עתיקה לאורח החיים במדבר: גידול צאן ובקר למחיה, גמלים למסע, עטופים בבדים כהים מפני השמש הקופחת עליהם, מקימים אוהלים גדולים למשפחה המורחבת וחיים את היום. 

הפזורה הבדואית נמצאת בדרום הארץ, כפרים של משפחות ממספר שבטים , נאחזים בקרקע, במסורת, במנהגים ומשמרת אותם , לעומתם ערים צמודות מתפתחות בתשתית, רפואה, בניה, לימודים ועוד... 

את טיולינו נתחיל ברהט-,העיר הבדואית הגדולה ביותר בארץ מפתיעה אותנו בהתפתחות ענף התיירות בה, סיורי טעימות, מרכז מבקרים בית הבד, וביקור בבית מארח. 

נמשיך למרכז מבקרים חלב בראשית הנמצא בתראבין א -צאנה נשתה תה ונשמע את סיפור הכנת קרמים וקוסמטיקה מחלב נאקות . 

נאגי זקיקה מתל שבע יקח אותנו לטיול גמלים ומרים תלקט צמחים ותכין לנו קרמים מיוחדים. 

בליקיה נלמד לארוג ונתארח בארמון החוריה. 

ניתן לשלב ארוחות בוקר וצהרים כמיטב האירוח הבדואי.

bottom of page