top of page

צפת

צפת היא אחת הערים הציוריות בישראל, ופנינת תיירות עבור אלו שמבקשים התענגות רוחנית. היא משדרת ניגודיות מעניינת בין הרוחניות והגשמיות .במאה ה-16 התפתחה בעיר צפת תופעה חזקה של "משיחיות מעשית", האמינו שהמעשים הם שיביאו את המשיח, ולא המתנה למשיח שיבוא. 

האר"י הקדוש נהג לצאת עם תלמידיו לשדה הפתוח ביום שישי. פעם אחת שאל מי רוצה לבוא עכשיו לירושלים לעשות את השבת. ענו לו: מאוחר, צריכים להכין את השבת. ענה להם: החמצתם את הרגע. אם הייתם באים – היינו מביאים את המשיח. 

אז מה הומצא בצפת...קבלת השבת, סדר ליל ט"ו בשבט, תיקון ליל שבועות, תיקון ליל הושענא רבה, תיקון חצות. 

על פי המסורת בית הכנסת האר"י האשכנזי הוקם ב-"חקל תפוחין קדישין" (שדה התפוחים הקדושים). "חקל תפוחין קדישין" הוא מושג קבלי, המתייחס למקום שבו האלוהות והגשמיות נפגשים. השכינה האלוהות יורדת לעולם ומתחברת איתו. "פנתה השבת לאלוהים, ואמרה שרק לה אין בן זוג. ענה לה אלוהים: כנסת ישראל היא בן זוגה". "קבלת השבת", שהומצאה בצפת במאה ה-16, היא טקס המחדש את הקשר בין העם לאלוהים. 

,אמירה מאמירות האר"י הקדוש: "האדם עולם קטן, העולם אדם גדול".הקבלה היא הקשר בין אלוהים לעולם. 

בתי כנסת נוספים ומעניינים מצפים לבואינו בין הסימטאות הצרות, בית שנקבר בין ההריסות של רעידת האדמה והיום הוא מוזיאון, צמח שגדל בתוך הקיר ביקב ,מפעל נרות ועוד ... 

טיול עם הרבה רוחניות וסיפורים מעניינים משולב בזמירות ופיוטים.

bottom of page