top of page

מזכרת בתיה לאשדוד 

קצת על מזכרת בתיה...

 נוסדה בשנת  1883 על ידי 11 משפחות של איכרים, עובדי אדמה מנעוריהם, יוצאי רוסיה הלבנה. הרב שמואל מוהליבר העלה לפני הברון רוטשילד את הרעיון להקים מושבה של יהודים עובדי אדמה מרוסיה בארץ ישראל, נקנו שטחים ע"י הברון הודות ליכולתם ולניסיונם החקלאי הצליחו המתיישבים לגדל יבול נאה בתוך זמן קצר.

 סיור בבית הכנסת הגדול; הנפחייה הישנה ,נפחיית אשבל (אחד הנפחים הראשונים בעלייה הראשונה), ולצדה גם הפסלים שיצר בנו של הנפח, בית משק הברון, באר אנטיליה משוחזרת ופעילה והבאר הראשונה עם מנוע חשמלי, בית מרקחת, חצר איכרים טיפוסית, משוריין מקורי ממלחמת העצמאות; בית העלמין ובו קברות המייסדים ואחוזת הקבר של הרב מוהליבר.

 

נמשיך לעיר אשדוד נבקר בפארק עד הלום, אתר מורשת קרב עם שתי אנדרטאות לזכר הלוחמים שלחמו במלחמת תש"ח מקרב הלוחמים הישראלים ומקרב הלוחמים המצריים, נמשיך לגבעה הטבעית הגבוהה ביותר בעיר – גבעת יונה , נספר את סיפורו של יונה הנביא, נתצפת על העיר במבט היקפי, נמשיך למרכז לתולדות אשדוד המספר את סיפור הקמתה של העיר בסרטון ובתמונות מהארכיון ונסיים בסיור טעימות רב עדתי ואמנות הגרפיטי.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
bottom of page